فروشگاه اینترنتی لند صنعت
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خدمات پس ازفروش

خدمات پس ازفروش تولیدات وپروژه های انجام شده توسط (تاجی ماشین سازان سپاهان ) :

تاجی ماشین سازان سپاهان درپروژه هایی که به تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی ، رستوران و فست فود و . . . مربوط است 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ارائه خواهد داد .
این گارانتی شامل ایرادات فنی تجهیزات خواهد بود و اشتباهات درنحوه استفاده ، آسیب دیدن تجهیزات در اثر ضربه و . . . شرایط گارانتی را باطل می نماید .

خدمات پس ازفروش محصولاتی که درسایت تاجی ماشین سازان سپاهان به فروش میرسند :
99 درصدمحصولات سایت تاجی ماشین سازان سپاهان دارای گارانتی وخدمات پس ازفروش می باشند . محصولات مختلف شرایط گارانتی متفاوتی ارائه می دهندوسفارش دهندگان ازگارانتی وخدمات پس ازفروش شرکت اصلی ونمایندگی هایشان بایدبهرمندشوند .
رسالت تاجی ماشین سازان سپاهان دراین بخش ، اصالت کالاوگارانتی معتبرمحصولات است .

نکات مهم شرایط گارانتی :
برخی ازکالاهاشامل نصب وراه اندازی می باشدکه برای فعال شدن گارانتی حتمابایدازشرکت مربوطه اقدام نماییدوبرخی ازکالاهانیازبه نصب وراه اندازی ندارندکه گارانتی این محصولات توسط تاجی ماشین سازان سپاهان درفاکتورخریدشماقیدمی شودواززمان تحویل سفارش فعال می گردد (لازم به ذکرمی باشدکه برخی ازمحصولات خاص شرکت همراه با cd آموزشی می باشد) .
بازکردن جعبه ونصب کالاهایی که بایدتوسط شرکت مربوطه راه اندازی شوندتنهابایدتوسط نصاب مجازانجام شود(به همین منظوربایدباشرکت مربوطه تماس بگیرید) درغیراین صورت امکان استفاده ازهرگونه گارانتی وخدمات پس ازفروش ازبین خواهدرفت .
چنانچه محصولات ارسالی دارای جعبه وکارتن هستندمی بایست تاپایان 5 روزنگهداری شوندواردورریخت آن جدا خودداری شود .
برچسب زدن بانوشتن توضیحات ، آدرس یاهرمورددیگری روی کارتن یاجعبه اصلی کالاوهرگونه آسیب دیدگی بسته بندی ومخدوش شدن آن ، امکان استفاده ازضمانت بازگشت راازبین خواهدبرد . این سرویس اشکال های فنی وظاهری (شکستگی ، خط و خش و مانند آن روی بدنه کالاوقطعات تزئینی ) که دراثراستفاده نادرست پس ازتحویل کالا مواردی مانندحمل ونقل وجابه جایی ،نصب وراه اندازی ، تنظیمات ، کاربردغیرمعمول ، نگهداری یااستفاده نامتعارف باتوصیه ی سازنده کالا(قیدشده دردفترچه راهنمای کالا)راشامل نمی شود .